PRIMAVERA İLE PROJE KONTROL

 • Primavera proje kontrol çözümü

  Primavera proje kontrol çözümü

  Oracle Primavera Unifier ve Primavera P6 ile benzersiz bir proje kontrol altyapısı sunuyoruz. Maliyet kontrol, satınalma ve sözleşme yönetimi, dizayn ve doküman yönetimi, saha ve taşeron ilişkileri, iş programı ve performans takibi gibi proje kontrol süreçleri tek bir çatının altında.
 • Primavera P6 ile Primavera Unifier entegrasyonu

  Primavera P6 ile Primavera Unifier entegrasyonu

  Primavera Unifier maliyet tablosu ve Primavera iş programınız maliyet performansının ve nakit akışının tam ve gerçekçi resmini çizer
 • Kontrol ve gerçekçi tahmin

  Kontrol ve gerçekçi tahmin

  Proje ve portföy seviyesinde en güncel gerçekleşme verilerini yansıtan nakit akışı, kalan maliyet tahminlerini dönemsel olarak gösterir
 • İş programı ile maliyet entegrasyonu

  İş programı ile maliyet entegrasyonu

  Unifier maliyet kontrol yapısı (Cost Breakdown Structure) ile iş programınızı bütünleştirerek, dönemsel maliyet tahminlerinizi otomatik günceller, manuel dağıtım ve tekrar veri girişi külfetinden kurtarır.
 • Gerçek zamanlı maliyet ilerleme raporlaması

  Gerçek zamanlı maliyet ilerleme raporlaması

  Unifier hakedişler ve siparişlere karşılık kesilen faturalar ve diğer gerçekleşen verileri gerçek zamanlı olarak gösterir. İş programı destekli plan verileri ile gerçekleşme verileri ay sonunu, dönem kapatma işlemlerini beklemeden raporlanır
 • Teslimatların kolay takibi

  Teslimatların kolay takibi

  Unifier ve Primavera P6 bütünleştirildiğinde projenin sözleşmesel olarak teslim edilmesi gereken tasarım paketleri ve benzeri çıktıları termin tarihleri ve gerçekleşen tarihler iş programı ile senkronize edilerek takip edilir. Hedef tarihler Unifier içerisindeki süreç ve dokümanlara yansır. Bir doküman veya malzeme sunumu tamamlandığında iş programını günceller.
 • İş programı ile süreç otomasyonu birarada

  İş programı ile süreç otomasyonu birarada

  Primavera P6 aktiviteleri Unifier içerisinde de görülebilir ve aktivite verileri RFI'dan sözleşmelere tüm süreçlerde kullanılabilir.
 • Kapsam ve değişiklik yönetimi

  Kapsam ve değişiklik yönetimi

  Primavera P6 ve Unifier bir arada benzersiz bir kapsam yönetimi altyapısı sunar. Değişikliklerin zaman ve maliyet açısından etkilerini yönetmek ve kontrol altında tutmak için gerekli süreçleri ve analitik araçları sağlar.
 • Bütünleşik analitikler

  Bütünleşik analitikler

  Ortak raporlama araçları ile projenin iş programı performansı, maliyet kontrol verileri, sözleşme ve risk verileri bir arada raporlanır. Oracle Analytics ve Construction Intelligence Cloud projenin gidişatını tüm boyutları ile görmek için modern bir raporlama altyapısı sağlar.
 • Çok projeli raporlama

  Çok projeli raporlama

  Birden fazla projenin ortak performans raporları, konsolide nakit akışları ve ortak kaynak ihtiyaçları görülebilir.
 • Primavera bütünleşik proje kontrol çözümü

  Primavera bütünleşik proje kontrol çözümü

  Proje iş programlamasını, kapsam, maliyet, tedarik ve sözleşme yönetimi ile birlikte sunan Oracle Primavera çözümü benzersizdir. Proje ilerlemesininin daha iyi ölçülmesi ve kalanın doğru tahmini ile proje yöneticilerinin hayatını kolaylaştırır.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz