Maliyet Kontrol

Hızla devreye alınabilecek maliyet kontrol sistemi

Primavera Unifier Nakit Akışı

Web Tarayıcılarla Erişim

Kendi sunucularınızdan veya buluttan verilere heryerden erişebilme

Primavera Unifier İlişkili Kayıtlar Görünümü

Esnek İş Akış Modelleme

Onay ve akışları görsel olarak tasarlama ve işletme

Primavera Unifier İlişkili İş Akışı

Uyarlanabilir Formlar

İhtiyaçlara göre kolayca değiştirilebilir formlar ve süreçler

Primavera Unifier Sözleşme Formu

Primavera Unifier ile Yatırım Yönetimi

Endüstriyel tesis ve altyapıların geliştirilmesi ve idamesinde harcanan bütçelerin ve zamanın etkin yönetimi bir taraftan tasarruf sağlarken diğer yandan rekabet avantajı ve karlılık sağlar.
Yatırım ve tesis yönetimine yönelik süreçleri barındıran çözümlerimiz ile fizibiliteden işletmeye, uçtan uca projeleri yönetmek mümkündür.

Çok farklı sistemler, tablolar ve dokümanlarda tutulan bilgileri tek bir platformda toplamak, benzersiz bir izlenebilirlik sağlarken yönetilebilirliği de artırır.

Tesislerin ve ilişkili tüm varlıkların yeniden yapımı veya iyileştirilmesinde,

  • Mühendislik Hizmetlerinin Yönetimi
  • Tasarım ve Doküman Kontrol
  • Sözleşme Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Süresel Planlama
  • Yüklenici Performans Takibi
  • Kalite ve Saha Takip Süreçleri
  • Envanter Yönetimi 
  • Tesis/Bina Veri Yönetimi

gibi yatırım yaşam döngüsündeki tüm süreçleri kapsayan bir sistem öneriyoruz.

 Çözümün Anahatları

Portföy Yönetimi Harita destekli ve hiyerarşik proje ve tesis portföyü. Yıllık yatırım planları, fizibilite ve bütçeleme
Dizayn Koordinasyonu Tasarım süreçlerinde tüm paydaşları içine alabilecek altyapısı ve revizyon takip mekanizması ile tüm dizayn süreci kontrol altında tutulur.
Paylaşım Esnek iş akışları ve kapsamlı yetkilendirme mekanizmaları ile iç proje ekipleri, tasarım firmaları, tedarikçi ve alt yüklenicilerle bilgi ve doküman alışverişi yapılabilir.
Maliyet Kontrol Maliyet kod yapısı, tüm mali karaktere sahip süreçlerde standard olarak kullanılarak proje bazlı maliyet tablosunda ve nakit akışı görünümlerinin bütçe gerçekleşen ve kalan maliyet raporlamasına hizmet eder. 
Sözleşme Yönetimi Projelerde yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin mali ve teknik kontrolü için gerekli tüm süreçler yüklenicinin katılımı da sağlanarak yönetilebilir. 
Saha Yönetimi Yer tesliminden, kalite ve diğer kontrolluk hizmetlerinde gerekli süreçler esnek form ve akışlarla ve mobil uygulama desteği ile takip edilir.
Varlık ve Ekipman Yönetimi Sabit veya hareketli varlıkların toplam sahip olma maliyetine ulaşmayı sağlayan tüm süreçleri kapsar  
Süreç Otomasyonu Esnek ve yazılım geliştirme gerektirmeyen form ve iş akışı tanımlama özellikleri ile tüm yönetim süreçlerini kendi ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlama imkanı sağlar.
Doküman Yönetimi  Tüm yazışmaları, teknik ve idari dokümanları saklamak, revizyon ve versiyonlarını, iletilme durumlarını takip etmek mümkündür. Tüm dokümanlarla ilgili denetim kayıtları tutarak, doküman tarihçelerini görmenizi sağlar.

Oracle Autovue ile teknik çizimleri online olarak web tarayıcısndan görme, yorum yazma ve markup yapma imkanı verir.
Eposta Entegrasyonu Eposta içeri alma özelliği ile mesajları proje süreçlerine ilişkilendirme imkanı sağlar. Kişilerin posta kutularında izole olan e-postaları diğer sözleşmesel dokümanlar gibi yönetim sürecine alabilirsiniz.
İş akışlarında kullanıcılara eposta ile bildirimde bulunur ve eposta ile onaylama imkanı sağlar. Rapor ve hatırlatmaları mesaj ile kullanıcılara ileterek kulanıcıları uyarır.
Entegrasyon Firmanızın açık sistemleri (ERP, EAM) ile entegrasyonu mümkündür. Ayrıca veriler, çeşitli tablo ve veritabanı formatlarında dışarı atılabilir ve benzer şekilde başka araçlarla oluşturulmuş tablolar içeri alınabilir.
Raporlama ve Dashboard Kendi içerisinde yer alan rapor düzenleyici ile özgün ve sınırsız çeşitlilikte raporlar oluşturulabilir. Raporlar HTML, CSV veya PDF gibi formatlarda alınabilir.
Bölge, kampüs, tesis ve kullanıcılar bazında oluşturulabilen gösterge panelleri(dashboard) karar vericilerin ihtiyaç duyduğu özet bilgiye grafik ve tablolarla ulaşmayı sağlar.

 

 

Dokümanlar

İngilizce Broşür (PDF) 

Video:Maximize Productivity with Oracle's Primavera Unifier

Her projede aynı kabusları görmeyin artık. Kronik koordinasyon ve kontrol problemlerinize Unifier nasıl cevap veriyor, izleyin.

 

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz